تا ۲۵ درصد تخفیف شوخی نیست.

تخفیفات ویژه برای خریدهای دوم و سوم

+ ارسال رایگان برای سفارشات

شروع فعالیت فروشگاه از تاریخ دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ است. به همین خاطر دوشنبه آخر هر ماه حراجی داریم. 

اگر در طول ماه خرید کرده باشید، آخرین دوشنبه هر ماه می‌توانید از این تخفیفات استفاده کنید.

مقدار تخفیفات

خرید تا ۷۰۰ هزار تومان شامل ۱۰ درصد تخفیف

خرید بین ۷۰۰ هزار تومان تا ۱٫۵ میلیون تومان ۱۷ درصد تخفیف

خرید بیشتر از ۱٫۵ میلیون تومان ۲۵ درصد تخفیف

نگران نباشید، مهلت استفاده از تخفیفات دو ماهه.

مقدار تخفیفات

Up to 50% Off

Shop now

انبار گردانی آخر ماه

کالکشن زنانه

Shop now

ست پاییزی

Shop now

کالکشن مردانه

Shop now