تا 25 درصد تخفیف شوخی نیست.

تخفیفات ویژه برای خریدهای دوم و سوم

+ ارسال رایگان برای سفارشات

شروع فعالیت فروشگاه از تاریخ دوشنبه 26 فروردین 1398 است. به همین خاطر دوشنبه آخر هر ماه حراجی داریم. 

اگر در طول ماه خرید کرده باشید، آخرین دوشنبه هر ماه می‌توانید از این تخفیفات استفاده کنید.

مقدار تخفیفات

خرید تا 700 هزار تومان شامل 10 درصد تخفیف

خرید بین 700 هزار تومان تا 1.5 میلیون تومان 17 درصد تخفیف

خرید بیشتر از 1.5 میلیون تومان 25 درصد تخفیف

نگران نباشید، مهلت استفاده از تخفیفات دو ماهه.

مقدار تخفیفات

Up to 50% Off

Shop now

انبار گردانی آخر ماه

کالکشن زنانه

Shop now

ست پاییزی

Shop now

کالکشن مردانه

Shop now